METHODE

 

Ik werk volgens de Chronische Stress Reversal (CSR) -methodiek.

Binnen deze methodiek worden stressklachten en burnout verklaard uit een pschofysiologische ontregeling van het lichaam. De begeleiding wordt dan ook allereerst gericht op lichamelijk herstel, wat bereikt wordt door het weer leren ontspannen. Daarnaast wordt tijdens het traject gewerkt aan versterking van het zelfmanagement, om herhaling in de toekomst te kunnen voorkomen. Tijdens het traject wordt steeds bekeken hoever het herstel is gevorderd en in welke mate de belastbaarheid is vergroot. Als de belastbaarheid het toelaat en er sprake is van werkverzuim, wordt doelgericht en verantwoord toegewerkt naar werkhervatting.

 

Welkom Methode CV Contact Links