CV

 

Ik ben meer dan 25 jaar werkzaam in de onderwijsbegeleiding, waar ik ervaring heb opgedaan in het coachen van docenten. Sinds 1999 ben ik GZ-psycholoog en heb ik in hetzelfde jaar de opleiding Video Interactie Begeleiding (VIB) afgerond. Rond diezelfde tijd ben ik begonnen met het coachen van docenten, die na een burn-out weer bezig waren met reïntegreren. In eerste instantie gebeurde dit d.m.v. coachen op de werkvloer met gebruikmaking van VIB. Later ook d.m.v. coachen bij de fasen die voorafgaan aan reïntegratie, namelijk herstel en werken aan zelfmanagement om herhaling te voorkomen. Op zoek naar een methodiek kwam ik in aanraking met de CSR methode, die me erg aansprak vanwege het praktische karakter ervan. In 2004 heb ik de opleiding Diagnostiek en Behandeling van Chronische Stress en Burn-out gevolgd die door het CSR Centrum wordt gegeven. Daarnaast volg ik elk jaar de bijscholing.

Zie voor meer informatie over mijn achtergrond de pagina’s opleiding, scholing, coachen, onderzoek en advies.

Welkom Methode CV Contact Links