WERKHERVATTING

 

Voor degenen die door de stressklachten tijdelijk niet meer werken, wordt bij voortschrijdend herstel op systematische en verantwoorde manier toegewerkt naar werkhervatting.  Tijdens het begeleidingstraject wordt steeds nagegaan in hoeverre  je hersteld bent en dus ook in hoeverre je weer dingen kunt doen zonder je stresssysteem daar voor te moeten activeren. Kortom er wordt steeds nagegaan  in hoeverre je weer belastbaar bent. Dit gebeurt door eerst thuis te doen alsof je weer werkzaamheden verricht voor je werk. Als dat goed gaat kun je voorzichtig weer beginnen. Het is van belang dat er een goede en verantwoorde opbouw zit  in de werkhervatting, zowel in tijd als in complexiteit als in tijdsdruk. Je krijgt begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van het werkhervattingsplan.